yuksek gerilim yeraltina almak
       SERTİFİKALAR
belge1
belge2
belge3
belge4
belge5

ARVONA MÜHENDİSLİK

Şantiyelerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için, kapsamlı Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikası uygular. ÇGS Yönetim Sistemi, ISO 14001:2007 Çevresel Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi standartlarına dayanır. " ARVONA MÜHENDİSLİK" Kalite Yönetim Sistemini özümsenmiş , hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dokümantasyon prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Alman Standartları Enstitüsü’nün (QA) belgelendirme kuruluşu, Ve TÜRKAK-ISO 9001:2008 sertifikasının geçerliliğinin devamı için şirketimizde periyodik denetlemeler gerçekleştirmektedir.